Dissosiyatif Kişilik Bozukluğu Nedir?

Dissosiyatif Kişilik Bozukluğu Nedir?

İçindekiler

Giriş

Eskiden Çoklu Kişilik Bozukluğu olarak bilinen Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (DKB), tek bir bireyde iki veya daha fazla farklı kişilik durumu veya kimliğin varlığı ile karakterize edilen karmaşık bir psikolojik durumdur. Bu giriş bölümü, DKB'nin tanımını ve tanı kriterlerini inceleyerek semptomlarının, nedenlerinin ve tedavi seçeneklerinin daha derinlemesine anlaşılmasına zemin hazırlayacaktır.

DKB'yi Anlamak: Tanım ve Tanı Kriterleri

DKB, Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı, 5. Baskı'da (DSM-5) dissosiyatif bozukluklar kategorisi altında sınıflandırılmaktadır. DKB'nin temel özelliği, her biri çevreyi ve kendini algılama, ilişki kurma ve düşünme konusunda nispeten kalıcı bir modele sahip olan çoklu, farklı kimliklerin veya kişilik durumlarının varlığıdır. Bu durumlar dönüşümlü olarak bireyin davranışlarını kontrol altına alır ve genellikle benlik duygusu ve eylemlilik duygusunda belirgin bir süreksizliğin yanı sıra duygulanım, davranış, bilinç, hafıza, algı, biliş ve duyusal-motor işlevlerde ilgili değişiklikler eşlik eder.

Tanı kriterleri şunları içerir:

 • Her biri kendine özgü var olma, ilişki kurma ve düşünme biçimlerine sahip iki veya daha fazla farklı kimliğin veya kişilik durumunun varlığı.
 • Günlük olaylar, önemli kişisel bilgiler ve/veya travmatik olaylara ilişkin hafızada olağan unutmanın ötesinde tekrarlayan boşluklar.
 • Sosyal, mesleki veya diğer önemli işlevsellik alanlarında belirgin sıkıntı veya bozulma.
 • Rahatsızlık, genel kabul görmüş kültürel veya dini bir uygulamanın normal bir parçası olmadığı gibi, bir maddenin veya tıbbi bir durumun fizyolojik etkilerinden de kaynaklanmamaktadır.

DKB'nin Belirtileri ve Tezahürleri

DKB'li bireyler, bir kişiden diğerine önemli ölçüde değişebilen çok çeşitli semptomlar yaşayabilir. Yaygın semptomlar şunları içerir:

 • Amnezi: Seçici veya genelleştirilmiş olabilen kişisel bilgileri hatırlayamama.
 • Kimlik Karmaşası: Kişinin kimliği hakkında öznel bir belirsizlik, şaşkınlık veya çatışma duygusu.
 • Kimlik Değiştirme: Ses, duruş ve tavır değişiklikleri de dahil olmak üzere kimlikte bir değişime işaret eden gözlemlenebilir davranış değişiklikleri.
 • Duyarsızlaşma ve Derealizasyon: Kişinin kendisinden veya çevresinden kopma hissi.
 • Dissosiyatif Flashbackler: Travmatik olayları şimdiki zamanda gerçekleşiyormuş gibi yeniden yaşamak.

Bu semptomlar yıkıcı olabilir ve DKB'li bireyler için kaotik bir yaşam yaratarak ilişkilerini, işlerini ve günlük işlevlerini yerine getirme becerilerini etkileyebilir.

Nedenler ve Risk Faktörleri

DKB'nin gelişimi, erken çocukluk dönemindeki şiddetli travma, genellikle aşırı, tekrarlayan fiziksel, cinsel veya duygusal istismar ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Genetik yatkınlık gibi biyolojik faktörler ve kolayca ayrışma yeteneği gibi psikososyal faktörlerin de DKB gelişimine katkıda bulunduğuna inanılmaktadır.

Risk faktörleri şunları içerir:

 • Erken çocukluk travması: Genellikle ağır istismar içeren en önemli risk faktörü.
 • Kolayca ayrışabilme yeteneği: Bazı bireyler gerçeklikten diğerlerine göre daha kolay ayrılma konusunda doğal bir yeteneğe sahiptir.
 • Erken travmaya karşı destekleyici veya rahatlatıcı bir yanıtın olmaması: Travma sonrası duygusal desteğin yokluğu dissosiyatif semptomları şiddetlendirebilir.

DKB'nin Tedavisi ve Yönetimi

DKB tedavisi tipik olarak uzun sürelidir ve dissosiyatif bozukluklar konusunda deneyimli bir klinisyenle psikoterapiyi içerir. Tedavinin temel unsurları şunları içerir:

 • Psikoterapi: Bilişsel-davranışçı terapi ve diyalektik davranış terapisi gibi teknikler, ayrı kimlikleri tek bir ana kimliğe entegre etmek için kullanılır.
 • İlaçlar: DKB'yi tedavi etmek için özel bir ilaç bulunmamakla birlikte, depresyon ve anksiyete gibi semptomları tedavi etmek için ilaçlar reçete edilebilir.
 • Destekleyici Bakım: Semptomları yönetmeye ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olacak eğitim ve destek hizmetleri.

Terapötik hedefler, ayrı kimliklerin bir bütün haline getirilmesini ve hastanın yaşamda işlev görme yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Sonuç

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu sadece onunla yaşayanlar için değil, aynı zamanda teşhis ve tedavisinde klinisyenler için de önemli zorluklar sunmaktadır. Tedavi karmaşık ve uzun vadeli olsa da, DKB'nin altında yatan nedenleri anlamak ve ele almak ve tutarlı terapötik stratejiler uygulamak, etkilenenlerin yaşamlarında önemli iyileşmelere yol açabilir. Devam eden araştırmalar ve klinik uygulamalar bu yaklaşımları geliştirmeye devam etmekte ve DKB yaşayan bireyler için umut ve daha iyi bir yaşam kalitesi sunmaktadır.

Bu kapsamlı genel bakış, DKB'nin çok yönlü doğası ve bu bozukluğun yönetimi ve tedavisi için mevcut stratejiler hakkında içgörü sağlayarak DKB'nin önemli yönlerini kapsamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir